รพ.พญาไท 3 : โครงการ “ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ” โครงการ การกุศล"ร้อยภาพวาด ร้อยดวงใจ ร้อยพลังใจช่วยเด็กผู้ยากไร้ 2559" โรงพยาบาลพญาไท 2 ร่วมกับ บริษัทลูกค้าคู่สัญญา จัดกิจกรรม “โอโซนสุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่พญาไท2”
01/08/2016 - 05/12/2017 27/07/2016 - 31/12/2016 17/03/2016 - 17/03/2016
    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่วนบริหารงานขาย แผนกขาย โรงพยาบาลพญาไท2 ร่วมกับ บริษัทคู่สัญญา จัดกิจกรรม “โอโซนสุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่พญาไท2”
ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์
E-mail*