โรงพยาบาลพญาไท 2 ร่วมกับ บริษัทลูกค้าคู่สัญญา จัดกิจกรรม “โอโซนสุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่พญาไท2”

17/03/2016 - 17/03/2016
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่วนบริหารงานขาย แผนกขาย โรงพยาบาลพญาไท2 ร่วมกับ บริษัทคู่สัญญา จัดกิจกรรม “โอโซนสุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่พญาไท2” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สยาม พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นพ.กระเษียร มหาพล แพทย์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุข ให้เกียรติ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “โอโซนสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่พญาไท2” และ ได้รับเกียรติจาก นพ.กิติพงษ์ พนมยงค์ แพทย์ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ความสำคัญของการสำรวจสถานประกอบการให้เหมาะสม Design Program check (walk through)” และได้มีกำหนดอาหาร จากทางโรงพยาบาล บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ” ภายใต้โครงการ Total Lifestyle Modification ซึ่งภายในงานได้มีบูทเพื่อสุขภาพให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกอย่างมากมาย อาทิเช่น บูทตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ บูทตรวจวัดความดันโลหิต บูทตรวจสุขภาพผิวหน้า บูทสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ และ บูทแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งได้รับความสนใจจาก ทีม HR ของบริษัท คู่สัญญาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก