รพ.พญาไท 2 : จัดสัมมนา Mommy Moment เตรียมความพร้อมคุณแม่ก่อนคลอด

20/04/2013 - 20/04/2013

เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2556 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพญาไท 2 จัดสัมมนา Mommy Moment เตรียมความพร้อมคุณแม่ก่อนคลอด ณ ห้องประชุมชั้น Meeting อาคารจอดรถ 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ทศพร เรืองกฤษณ์  สูตินรีแพทย์ และนพ.นิวัฒน์ อรัญญาเกษมสุข สูตินรีแพทย์ แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพหญิง รพ.พญาไท 2 มาบรรยาย เรื่องการปรับตัวเข้าสู่ระยะคลอด การเตรียมตัวเข้าสู่ระยะคลอด การคลอดโดยวิธีต่างๆ และภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้  และยังมี Work Shop การออกกำลังกายแบบ Yoga สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์  การฝึกหายใจเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด และการบรรยายจากพยาบาลชำนาญการ เรื่อง การฝึกหายใจเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด

โดยคอร์สอบรมหลักสูตร Mommy Moment จะมีการอบรมอย่างต่อเนื่องในวันเสาร์ ตลอดทั้งปี 2556 โดยผู้ที่สนใจสามราถลงทะเบียนสำรองที่นั่ง และสอบถามตารางการอบรมได้ที่ Phyathai Call center 1772