รพ.พญาไท 3 : จัดกิจกรรม อบรมหลักสูตร “การพัฒนาสุขภาพกายและจิตเพื่อประสิทธิภาพชีวิตการทำงาน”

30/11/2013 - 30/11/2013

เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2556  ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สนญ. โดยทางธนาคารได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสุขภาพกายและจิตเพื่อประสิทธิภาพชีวิตการทำงาน” ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส เป็นวิทยากร ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้พนักงานทุกท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  และนอกจากนี้ทางรพ.ได้เชิญ คุณสิริชัย  บุญวัฒนกุล นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ประจำศูนย์กายภาพ รพ.พญาไท 3 ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ การดูแลตนเองให้ห่างไกลจาก Office Syndromeได้เรียนรู้ทั้งภาคทษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้พนักงานทุกท่านต่างสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก