โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 140 เตียง พร้อมให้บริการ อาทิ สาขาอายุรแพทย์, ศัลย์แพทย์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.

ศูนย์รักษาโรคมะเร็งและโรคทางสมองทุกชนิด ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการด้วยเครื่องฉายรังสี 3 มิติ (เรดิโอเซอเจอรี่) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยาการการรักษาแบบใหม่ โดยฉายรังสีจาก Linear Accelerator ได้รับการวางแผนและควบคุมการฉายรังสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้ารับการรักษาด้านรังสีรักษา เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง

ติดต่อเรา

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ทำงานจนหมอนรองกระดูกทับเส้น...ตรวจเจอเร็ว...รักษาได้
ไม่แน่ใจว่าอาการปวดคอที่เป็นอยู่ ใช่หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมมั๊ย ใครที่มีอาการปวดหลังอยู่บ่อยๆ มาตรวจเชคเพื่อความแน่ใจกับโปรแกรม MRI Screening
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

ไม่แน่ใจว่าอาการปวดคอที่เป็นอยู่ ใช่หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมมั๊ย ใครที่มีอาการปวดหลังอยู่บ่อยๆ มาตรวจเชคเพื่อความแน่ใจกับโปรแกรม MRI Screening

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ค่ารักษาพยาบาลได้ที่นี่

ค้นหาแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์

นวัตกรรมการรักษา

แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์


ติดต่อเรา


02 944 7111

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ