โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชลที่เป็นเลิศด้านบริการและบริหาร มีผลประกอบการสูงสุดในภาคตะวันออก

ให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีคณะแพทย์ทั้งที่เป็นแพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษา ตลอดจนอุปกรณ์การรักษาพยาบาลและวินิจฉัยโรค ที่สะอาดและทันสมัย

โรงพยาบาลได้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 5 กันยายน 2538 โดยเริ่มให้บริการแก่ผู้ป่วยประมาณ 341 เตียง ผู้ป่วยนอก 111 ห้อง และสามารถให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกได้ถึง 2,000 คนต่อวัน

ติดต่อเรา

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ตรวจเช็คขั้วประสาทตา...ก่อนลุกลามเป็น “ต้อหิน” จนมองอะไรไม่เห็น
รู้หรือไม่ว่า โรคต้อหิน คือสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยตาบอดในที่สุด! อย่าละเลยการตรวจสุขภาพดวงตา เพราะต้อหินปล่อยไว้นาน อาจลุกลามถึงขั้นตาบอด
โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

รู้หรือไม่ว่า โรคต้อหิน คือสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยตาบอดในที่สุด! อย่าละเลยการตรวจสุขภาพดวงตา เพราะต้อหินปล่อยไว้นาน อาจลุกลามถึงขั้นตาบอด

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ค่ารักษาพยาบาลได้ที่นี่

ค้นหาแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์

นวัตกรรมการรักษา

แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์


ติดต่อเรา


66-(0)3-877-0200-8 66-(0)3-877-0213

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ