มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับต้นๆ
 
รายการ : Check Up Clip
 
 
 

ก้าวทันโรค กับภาวะสมองเสื่อม
รายการ หมอสันต์ทันโรค

 

 
เสพติดน้ำตาล
รายการ หมอสันต์ทันโรค

 

 
มะเร็งกับกรรมพันธุ์
Cancer Clip

โรคมะเร็งนี้คือเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเราและแบ่งตัวไม่หยุดยั้ง

 
 
ภาวะแท้งคุกคาม
รายการ หมอสันต์ทันโรค

หมอสันต์ ทันโรคช่วงที่ 2 ช่วง "ชวนหยุดโรค"

 
โรคภูมิแพ้กับการฉีดวัคซีนภูมิแพ้
Check Up Clip

คือการฉีดสารที่แพ้เข้าไปในร่างกายของเรา

 
"Klebsiella"
รายการ หมอสันต์ทันโรค

 หมอสันต์ ทันโรค ช่วงที่ 1 "Klebsiella"