นวัตกรรมการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

รายการ : Brain Clip
นวัตกรรมการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง : จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ในแต่ละปีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดใหม่ทั่วโลกราว 10-15 ล้านคน ในจำนวน 5 ล้านคนเสียชีวิต ! และอีก 5 ล้านคน กลายเป็นคนพิการถาวร

คุณเสี่ยงกับการเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ ? คำถามนี้ลองถามตัวคุณเองถ้าคุณเป็น
1.  ความดันโลหิตสูง
2.  ไขมันในเลืดสูง 
3.  สูบบุหรี่
5.  ดื่มแอลกอฮอล์
6.  ไม่ออกกำลังกาย
7.  มีญาติเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 การลดอุณหภูมิของร่างกาย (Therapeutic Hypothermia)
รายการ : Brain Clip
เป็นการรักษาที่จะใช้ในการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับสมอง
 

วิธีรักษาเซลล์สมองด้วยวิธีลดอุณหภูมิ
รายการ : Brain Clip
วิธีรักษาเซลล์สมองด้วยวิธีลดอุณหภูมิ
 

ความก้าวหน้าในการผ่าตัดสมอง การผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery
รายการ : Brain Clip
นพ.ธีรชัย ผาณิตพงศ์ ศัลยแพทย์ศูนย์ Mini Spine ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง, ศัลยแพทย์ศูนย์สมองและระบบประสาท เครือโรงพยาบาลพญาไท