เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

รายการ : Women Clip
เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช Gynecological Laparoscopic Surgeryด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดรักษาโรคหลายๆอย่างได้ จนกล่าวได้ว่าโรคที่การผ่าตัดเปิดหน้าท้องทำได้ การผ่าตัดผ่านกล้องก็ทำได้เช่นกัน เช่น 
ถุงน้ำที่รังไข่ ซีสต์ Chocolate cyst 
เนื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือ Endometriosis 
พังผืดในอุ้งเชิงกราน 
หลอดมดลูกตีบตัน 
ผู้มีบุตรยาก 
ฉีดสีดูตรวจท่อนำไข่ 
ตั้งครรภ์นอกมดลูก 
ปวดประจำเดือน หรือปวดท้องน้อยเรื้อรัง 
เนื้องอกมดลูก (myoma) โดยตัดเฉพาะเนื้องอก หรือตัดทั้งตัวมดลูก การทำหมัน 
Polycystic ovarian disease (PCOD) ที่รักษาด้วยยาไม่หายเนื้องอกมดลูก
รายการ : Women Clip
ปัจจุบันผู้หญิงจำนวนมากที่มีความผิดปกติของประจำเดือน 
 

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
รายการ : Women Clip
เครื่องมือจะเป็นเครื่องมือเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 ซม.
 

รพ.พญาไท 1 : มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
รายการ : Women Clip