ก้าวทันโรคกับสารความหวานในน้ำอัดลม

รายการ : รายการ หมอสันต์ทันโรค
น้ำอัดลม ที่ใช้น้ำตาลเทียม จะเพิ่มโอกาสในการเป็นเบาหวานมากเท่าใดติดตามได้ในรายการ หมอสันต์ทันโรค 
ทุกวันอาทิตย์ บ่าย 3 โมงครึ่ง ถึง 4 โมงเย็นว่าด้วยส้นสูง
รายการ : รายการ หมอสันต์ทันโรค
 
 

ยาแอสไพริน วันละเม็ด ช่วยลดโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้ จริงหรือ
รายการ : รายการ หมอสันต์ทันโรค
 
 

คอนเทคเลนส์
รายการ : รายการ หมอสันต์ทันโรค
 หมอสันต์ ทันโรค ช่วงที่ 3 ช่วง "1 คำถามกับ หมอสันต์"