ก้าวทันโรคกับสารความหวานในน้ำอัดลม

รายการ : รายการ หมอสันต์ทันโรค
น้ำอัดลม ที่ใช้น้ำตาลเทียม จะเพิ่มโอกาสในการเป็นเบาหวานมากเท่าใดติดตามได้ในรายการ หมอสันต์ทันโรค 
ทุกวันอาทิตย์ บ่าย 3 โมงครึ่ง ถึง 4 โมงเย็นชวนหยุดโรค กับ
รายการ : รายการ หมอสันต์ทันโรค
อาการปวดท้อง อาจลุกลามกลายเป็น "โรคเส้นเลือดโป่งพอง" ได้
 

ของแช่แข็ง มีประโยชน์หรือโทษอย่างไร
รายการ : รายการ หมอสันต์ทันโรค
 
 

ก้าวทันโรค กับภาวะสมองเสื่อม
รายการ : รายการ หมอสันต์ทันโรค