เมื่อท่าน ..
 
    - เรียกรถพยาบาลได้เอง บริการ 24 ชั่วโมงด้วยความรวดเร็ว
    - ปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาล
    - สอบถามเวลาตรวจของแพทย์
    - นัดหมายแพทย์
    - ลงทะเบียนก่อนมาพบแพทย์
    - สอบถามบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น เรื่องการเจาะเลือด, X-Ray การตรวจไปต่างประเทศ
    - สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกบัตรพญาไท
    - สอบถามรายละเอียดการตรวจสุขภาพ
    - สอบถามค่าบริการ เช่น ค่าบริการห้องพักผู้ป่วย
    - สอบถามการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือสัมมนาของโรงพยาบาล รวมถึงสำรองที่นั่งสัมมนา
    - สอบถามเส้นทางเดินทางมาโรงพยาบาล
   -  อื่นๆ
  


For Foreigner, please contact: onestop@phyathai.com
PYT1 PYT2 PYT3 PYT4
364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ WebCenter@phyathai.com
เบอร์ติดต่อ 66-(0)2-640-1111
แฟกซ์ 66-(0)2-245-5488
 
 
 
 
 
 
หัวข้อ* สอบถามข้อมุล แนะนำติชม
รพ.พญาไท* 1 2 3 ศรีราชา
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล์*
เบอร์ติดต่อ
ข้อความ*

* ช่องที่ต้องระบุ