แพทย์ประจำศุนย์
  ศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร
  ความชำนาญ ศัลยศาสตร์
       - ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
 ต้นสังกัด รพ.ศิริราช
 สถานที่ทำงาน พญาไท 2
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
 -การผ่าตัดหลอดเลือด (Vascular Surgery)

เสาร์ 09:30 11:30 ทุกสัปดาห์ คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป