แพทย์ประจำศูนย์
  ทพ.ปริย แก้วประดับ
  ความชำนาญ ทันตกรรม
       - ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
 ต้นสังกัด 
 สถานที่ทำงาน พญาไท 3
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

เสาร์ 09:00 17:00 ทุกสัปดาห์ แผนกทันตกรรม