แพทย์ประจำศูนย์  ทพ.ปริย แก้วประดับ
  ความชำนาญ   ทันตกรรม
       - ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
  ต้นสังกัด  
  สถานที่ทำงาน   PYT3
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

เสาร์ 09:00 17:00 ทุกสัปดาห์ แผนกทันตกรรม