นพ.วรพงษ์ เลิศวีระศิริกุล

ศัลยแพทย์หัวหน้าศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะและโรคนิ่ว

โรงพยาบาลพญาไท 3