แพทย์ประจำศูนย์  นพ.วรพงษ์ เลิศวีระศิริกุล
  ความชำนาญ   ศัลยศาสตร์
       - ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  ต้นสังกัด   โรงพยาบาลพญาไท 3
  สถานที่ทำงาน   PYT3
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
  ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • ประวัติการศึกษา
 • - พ.บ. ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2539
 • -ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยศาสตร์ทั่วไป ปี 2540
 • -วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ปี 2544
 • ประวัติการทำงาน
 • -ศัลยแพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปี 2539 – 2542
 • -อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และชวิรพยาบาล ปี 2542 – 2546
 • -อาจารย์พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตม์ ปี 2542 – 2546
 • -แพทย์ที่ปรึกษาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ รพ.พญาไท 1 ปี 2542 – 2548
 • -แพทย์ที่ปรึกษาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ รพ.พญาไท 2 ปี 2544 – 2548
 • -ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ รพ.พญาไท 3 ปี 2546 – ปัจจุบัน
 • -แพทย์หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรม รพ.พญาไท 3 ปี 2547 – 2550
 • -แพทย์หัวหน้าศูนย์ทางเดินปัสสาวะและโรคนิ่ว รพ.พญาไท 3 ปี 2550 – ปัจจุบัน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 • *Endourology การผ่าตัดทางเดินปัสสาวะผ่านทางกล้อง
 • : เช่น โรคนิ่ว ต่อมลูกหมากโต
 • : PCNL URS TUR-Petc.
 • * Urodynamic study การตรวจการทำงานระบบปัสสาวะ
 • : สำหรับผู้ป่วยปัสสาวะผิดปกติทุกรูปแบบ

จันทร์ 09:00 12:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
อังคาร 09:00 12:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
พุธ 09:00 12:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
พุธ 18:00 19:30 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
พฤหัส 09:00 12:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
ศุกร์ 09:00 12:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป