แพทย์ประจำศูนย์  ศ.นพ.ไพบูลย์ จิตประไพ
  ความชำนาญ   ศัลยศาสตร์
       - ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  ต้นสังกัด  
  สถานที่ทำงาน   PYT3
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
  ความเชี่ยวชาญ – ชำนาญเฉพาะด้าน (Specialty Procedure)
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Urology Kidney transplantation)
คุณวุฒิ – คุณสมบัติ (Qualification)
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2508
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 2516
 • วุฒิบัตรศัลยศษสตร์ทางเดินปัสสาวะ
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายไต
 • MD. Mahidol University Thailand 1965
 • Certificate Surgical Residency Coney Island Hospital Brooklyn NY USA.1967
 • Certificate Urology Residency Maimonides Medical Center Brooklyn NY USA.1969
 • Certificate American Board Eligible in Urology – 1969
 • Fellow Ship Nephrology and Kidney Transplantation the Long Island College hospital Brooklyn NY.1970
 • Certificate Uropathology Columbia University NY.1970
 • Thai Board of Surgery Thailand 1973
 • Thai Board of Urology Thailand 1979

จันทร์ 14:00 16:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
อังคาร 14:00 16:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
พุธ 14:00 16:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
พฤหัส 14:00 16:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
ศุกร์ 14:00 16:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป