แพทย์ประจำศูนย์  นพ.พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ
  ความชำนาญ   ศัลยศาสตร์
       - ศัลยศาสตร์
  ต้นสังกัด  
  สถานที่ทำงาน   PYT3
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
  ศัลยศาสตร์

ศุกร์ 18:00 20:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก Head Neck Breast