แพทย์ประจำศูนย์  นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล
  ความชำนาญ   จิตเวชศาสตร์
       - เพศศึกษา
  ต้นสังกัด  
  สถานที่ทำงาน   PYT2
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
 

อังคาร 14:00 18:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก จิตเวช
พุธ 14:00 18:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก จิตเวช
พฤหัส 14:00 18:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก จิตเวช
ศุกร์ 14:00 18:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก จิตเวช