แพทย์ประจำศูนย์  นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล
  ความชำนาญ จิตเวชศาสตร์
       - เพศศึกษา
 ต้นสังกัด คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 สถานที่ทำงาน 
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
 ปฏิบัติงานเป็นจิตแพทย์ที่รพ.สมเด็จเจ้าพระยานาน 12 ปี เคยสอนจิตเวชที่ ม.สงขลานครินทร์ ปัจจุบันเป็นแพทย์หัวหน้าแผนกจิตเวช รพ.พญาไท 2 มีประสบการด้านจิตเวชศาสตร์และสุขภาพทางเพศ 13 ปี เป็นนักเขียนและเป็นวิทยากรประจำรายการทีวีหลายรายการ ได้แก่ ชูรักชูรส และสยามทูเดย์ อดีตผู้ดำเนินรายการวิทยุ จส 100 และ Hot Wave

อังคาร 14:00 17:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก จิตเวช
อังคาร 18:00 20:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก จิตเวช
พฤหัส 14:00 17:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก จิตเวช
พฤหัส 18:00 20:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก จิตเวช
ศุกร์ 14:00 17:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก จิตเวช
ศุกร์ 18:00 20:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก จิตเวช