แพทย์ประจำศูนย์  ศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร
  ความชำนาญ   ศัลยศาสตร์
       - ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  ต้นสังกัด   รพ.ศิริราช
  สถานที่ทำงาน   PYT2
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
  -การผ่าตัดหลอดเลือด (Vascular Surgery)

เสาร์ 09:30 10:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป