แพทย์ประจำศูนย์  นพ.ธนกร เทียนศรี
  ความชำนาญ   ศัลยศาสตร์
       - ประสาทศัลยศาสตร์
  ต้นสังกัด   รพ.พระมงกุฎเกล้า
  สถานที่ทำงาน   PYT1
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
  ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท