test1test1test1test1test1test1test1
 • ศูนย์ทันตกรรม
  บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร แก่บุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย 

 • ทพ.รักเกียรติ การุญะกิจ
  ทันตกรรม

     - ทันตกรรมทั่วไป
 • หนูน้อย ฟันสวย
  เมื่อลูก มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟัน...ควรทำอย่างไรดี ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก

 • คลินิก หู คอ จมูก (เสียงแหบ และโรคอื่นๆ)
  เสียงแหบเรื้อรัง และการสูบบุหรี ดื่มเหล้าจัด เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งกล่องเสียง หากรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะสามารถกลับมาพูดได้ตามปกติ ผู้มีความเสี่ยงควรไปพบแพทย์ทันที

 • ผศ.ดร.อลงกต เอมะสิทธิ์
  ผู้ช่วยแพทย์

     - ผู้เชี่ยวชาญระบบบการทรงตัว
 • หนูน้อย ฟันสวย
  เมื่อลูก มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟัน...ควรทำอย่างไรดี ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก

 • ศูนย์ความงาม
  โรงพยาบาลพญาไท 2 ช่วยให้คุณมีรูปร่างดีอย่างปลอดภัย ด้วยการดูดไขมันด้วยเทคโนโลยี VASER สัดส่วนลดลง ฟื้นตัวได้เร็ว เจ็บน้อย ปรึกษาปัญหาเรื่องรูปร่างและความงามกับเราได้เลยที่นี่

 • นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี
  ศัลยศาสตร์

     - ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • หนูน้อย ฟันสวย
  เมื่อลูก มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟัน...ควรทำอย่างไรดี ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก

 • ศูนย์รักษ์เต้านม รพ.พญาไท 2
  ร่วมรณรงค์สร้างความรู้ให้หญิงไทยทุกคนตรวจหาความผิด ปกติ ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง

 • นพ.โอบจุฬ ตราชู
  อายุรศาสตร์

     - อายุรศาสตร์
 • หนูน้อย ฟันสวย
  เมื่อลูก มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟัน...ควรทำอย่างไรดี ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก