test1
ลูกค้าองค์กร


สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
1. ส่วนลดค่าห้อง ค่ายา 10% 
2. ส่วนลดทันตกรรม(ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน) 10%
3. ได้เครดิต 
4. ตรวจสุขภาพประจำปีในราคาพิเศษ 
5. อื่น ๆ เช่น ความครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิประโยชน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
แผนกบริหารลูกค้าองค์กร โรงพยาบาลพญาไท 1 โทร. 0-2640-1111 ต่อ 2146


ชื่อ-นามสกุล*
คำถาม/รายละเอียด
เบอร์โทรศัพท์
E-mail*

กรอกคำที่ปรากฎด้านบน