test1
ลูกค้าประกันภัย
 
สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
1. การอำนวยความสะดวกเมื่อมารับบริการ 
2. ประสานงานด้านเอกสารการรักษา 
3. การตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
แผนกบริหารลูกค้าองค์กร โรงพยาบาลพญาไท 1 โทร. 0-2640-1111  ต่อ 2146

ชื่อ-นามสกุล*
คำถาม/รายละเอียด
เบอร์โทรศัพท์
E-mail*

กรอกคำที่ปรากฎด้านบน