ผลการค้นหา 218 รายการ
ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการลูกค้าต่างประเทศ 1 เครือพญาไท
ล่ามภาษาอัังกฤษ 2 เครือพญาไท
พนักงานคลังยา 1 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ NICU 4 PYT3
ผู้ช่วยพยาบาล 5 PYT3
พยาบาลห้องคลอด 2 PYT3
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 PYT3
ผู้ช่วยเภสัชกร 3 PYT3
พนักงานผู้ช่วยเฉพาะทางเจาะเลือด 2 PYT3
พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด 1 PYT3
เภสัชกร 4 PYT3
พยาบาลวิสัญญี 1 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ(IPD,OPD) 6 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ ICU 2 PYT3
พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 3 PYT3
Graphic Design 1 PYT2
เจ้าหน้าที่พิมพ์ผล 1 PYT2
เจ้าหน้าที่ขาย (check up) 1 PYT2
พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 PYT2
พนักงานธุรการบริการผู้ป่วย 1 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ (OPD_สูตินรีเวช) 2 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ IPD 4 เครือพญาไท
เภสัชกร 2 เครือพญาไท
พยาบาลวิชาชีพ ICU 2 เครือพญาไท
ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพและความปลอดภัย 1 เครือพญาไท
นักรังสีเทคนิค 1 เครือพญาไท
พยาบาลวิชาชีพ (งานให้รหัสโรค) 1 PYT1
เภสัชกร 3 เครือพญาไท
นักรังสีเทคนิค 5 เครือพญาไท
เภสัชกร Full Time และ Part Time 3 เครือพญาไท
เภสัชกร 3 เครือพญาไท
นักรังสีเทคนิค 3 เครือพญาไท
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก OPD,IPD,OR,LR 10 เครือพญาไท
พยาบาลวิชาชีพ (แผนกห้องผ่าตัด OR ) 5 PYT1
พยาบาลวิชาชีพ (แผนกวิสัญญี : Anesthetic ) 2 PYT1
พยาบาลวิชาชีพ (OPD,IPD) 10 PYT1
พยาบาลวิชาชีพ(OPD,IPD) 20 เครือพญาไท
พยาบาลวิชาชีพ (OPD,IPD) 20 เครือพญาไท
พยาบาลวิชาชีพ (แผนกวิสัญญี : Anesthetic) 2 เครือพญาไท
นักรังสีเทคนิค 4 เครือพญาไท
นักรังสีเทคนิค 2 PYT1
พนักงาน EMT - B 2 PYT1
ทุนสนับสนุนการศึกษา (เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปา... 50 เครือพญาไท
นักศึกษาฝึกงาน (โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3) 20 เครือพญาไท
พนักงานผู้ช่วยสนับสนุนงานรังสี 2 PYT2
พยาบาลประกันสัมพันธ์(Fax Claim) 2 PYT2
ผู้จัดการแผนก(งานพัฒนาและบริการวิชาชการ) 1 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ (IPD Neuro) 1 PYT2
เภสัชกร Full Time และ Part Time 3 PYT1
เภสัชกร(OPD,IPD) 4 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ 2 PYT2
ผู้ช่วยเภสัชกร 4 PYT2
นักรังสีเทคนิค 4 PYT2
แพทย์ (Full time) 6 PYT2
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1ปี) 2 PYT2
ผู้ช่วยนักกายภาพ 1 PYT2
เจ้าหน้าที่เวชสถิติให้รหัสโรค 1 PYT3
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารคุณภาพ 1 เครือพญาไท
เจ้าหน้าที่เวชสถิติรหัสโรค 1 เครือพญาไท
เจ้าหน้าที่การเงิน IPD/OPD 2 เครือพญาไท
พนักงานรับส่งผู้ป่วย 2 เครือพญาไท
พนักงานเสิร์ฟ 6 เครือพญาไท
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างประเทศ (อาหรับ,บังคลาเทศ) 5 เครือพญาไท
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2 PYT2
พนักงานรับโทรศัพท์ 2 PYT2
หัวหน้าหน่วยโภชนบริการ 1 PYT2
พนักงานบริการทั่วไป (เดินเอกสาร) 5 PYT2
พนักงานรับส่งผู้ป่วย 5 PYT2
หัวหน้างานแม่บ้าน 1 PYT2
ผู้จัดการแผนกระบบเครือข่าย 1 PYT2
ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิคบริการ 1 PYT2
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(Med-Surg,Nuero,ICU) 5 PYT2
พยาบาล: การควบคุมโรคและการติดเชื้อ(ICN) 1 PYT2
พยาบาลแผนกพันธมิตรองค์กร (จบหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ) 1 PYT2
พนักงานเสิร์ฟ 2 เครือพญาไท
แม่ครัว 4 เครือพญาไท
แม่ครัว 2 เครือพญาไท
ช่างซ่อมบำรุง 2 เครือพญาไท
Programmer Analyst 2 PYT2
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 5 PYT3
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Call Center 5 PYT3
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 4 PYT3
เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกวิศวกรรม 1 PYT3
เจ้าหน้าที่ Call Center 2 PYT3
พยาบาล Call Center 1 PYT3
พนักงานธุรการบริการผู้ป่วย 2 PYT3
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก 5 PYT1
พนักงานรับส่งผู้ป่วย 3 PYT1
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 PYT1
เจ้าหน้าที่บัญชี 2 เครือพญาไท
เจ้าหน้าที่ขาย 2 PYT3
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ 1 PYT1
ช่างเทคนิคบริการ 1 PYT3
เจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัย 1 เครือพญาไท
พยาบาลวิชาชีพ IPD (Heart,Nuero,Med-Surg) 2 PYT2
นักรังสีเทคนิค 2 PYT2
พนักงานผู้ช่วยเฉพาะทาง (เจาะเลือด) 2 PYT2
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ 2 เครือพญาไท
พนักงานขับรถ 5 เครือพญาไท
เจ้าหน้าที่ต้อนรับลงทะเบียน 3 เครือพญาไท
แม่ครัว 2 เครือพญาไท
รับนักศึกษาฝึกงาน 5 เครือพญาไท
พนักงานเวรเปล 1 เครือพญาไท
เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน 2 เครือพญาไท
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก 2 PYT3
เจ้าหน้าที่ขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 เครือพญาไท
พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย 5 เครือพญาไท
พยาบาลวิชาชีพ( OPD เด็ก,สูตินรีเวช) 3 PYT2
เจ้าหน้าที่ขาย 2 PYT2
ช่างซ่อมบำรุง 1 เครือพญาไท
เจ้าหน้าที่ขาย 2 เครือพญาไท
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก 2 PYT1
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก 2 PYT1
พนักงานเวชระเบียน 6 PYT1
เจ้าหน้าที่ขายลูกค้าส่งต่อ 2 PYT1
ช่างซ่อมบำรุง 5 เครือพญาไท
เจ้าหน้าที่การเงิน 5 เครือพญาไท
พยาบาลรังสีวินิจฉัย 2 PYT2
ผู้ช่วยเภสัชกร 1 PYT2
เภสัชกร ประจำ พญาไท 1,2 และ 3 7 PYT2
Call Center 6 เครือพญาไท
พนง.ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) 5 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ(วิสัญญี) 1 PYT2
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(NA,PN) ปฎิบัติงาน รพ.เปาโลฯโชคชัย 4 5 PYT2
ผู้อำนวยการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1 1 PYT1
เจ้าหน้าที่การตลาด(พัฒนาผลิตภัณฑ์) 2 PYT1
พนักงานรับส่งผู้ป่วย 2 PYT1
ผู้ช่วยพยาบาล(PN) 2 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ (ศัลยกรรม) 2 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Surgery) 3 PYT2
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยาและเลเซอร์ (Full time) 1 PYT1
จักษุแพทย์โรคต้อหิน 1 PYT1
ศัลยแพทย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ (Full time) 1 PYT1
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต 2 PYT1
อายุรแพทย์โรคเลือด (Full time) 1 PYT1
อายุรแพทย์โรคไต (ที่ปรึกษา) 1 PYT1
อายุรแพทย์โรคไต (Full time) 1 PYT1
กุมารแพทย์ สาขาโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (ที่ปรึกษา) 1 PYT1
กุมารแพทย์ สาขาโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (Full time) 1 PYT1
กุมารแพทย์ สาขาปริกำเนิด 1 PYT1
สูตินรีแพทย์อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก ( Full time) 1 PYT1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1 1 PYT1
อายุรแพทย์โรคหัวใจ (ที่ปรึกษา) 1 PYT1
อายุรแพทย์โรคหัวใจ (Full time) 1 PYT1
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Pulmonary and Critical Care 1 PYT2
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (รพ.พญาไท 1,2และ3 ) 10 PYT3
พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator) 3 PYT3
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำ รพ.พญาไท1 และ 3)ด่วน! 3 PYT3
Sales Division Manager 1 PYT3
IT Support (รพ.พญาไท3 ถ.เพชรเกษม) 1 PYT3
เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้ ประจำ รพ.พญาไท 3 1 PYT3
พนักงานรักษาความปลอดภัย ด่วน!!!ประจำรพ.พญาไท1และ3 2 PYT3
พนักงานธุรการ(โสตทัศนูปกรณ์)ประจำ ร.พ.พญาไท 3 1 PYT3
เภสัชกร 4 PYT3
ผู้ช่วยเภสัชกร (รพ.พญาไท3 ด่วน!) 10 PYT3
นักรังสีเทคนิค (ประจำโรงพยาบาลพญาไท3) 2 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ คลินิกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ-CCU (ประจำ รพ.พญาไท2) 2 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกหู คอ จมูก 2 PYT3
พยาบาลชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ประจำ รพ.พญาไท 2 ด่วน !!! 5 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด(OR) ประจำรพ.พญาไท1และพญาไท 2 ด่... 10 PYT3
พนักงาน EMT-B ประจำโรงพยาบาลพญาไท2 ด่วน ! 15 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกตรวจสุขภาพ รพ.พญาไท2 ด่วน !!! 4 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในอายุรกรรม ประจำโรงพยาบาลพญ... 3 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยวิกฤต(ICU) ประจำรพ.พญาไท2และรพ... 2 PYT3
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(NA)หรือผู้ช่วยพยาบาล(PN)ประจำคลินิกสูติ... 2 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยในศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ... 2 PYT3
Nurse Call Center 2 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยนอกหัวใจประจำโรงพยาบาลพญาไท3 2 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกฉุกเฉิน 2 PYT3
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยในสมองและระบบประสาท 2 PYT2
พนักงานธุรการบริการผู้ป่วย ประจำรพ.พญาไท2 6 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ IPD,OPD ประจำ รพ.พญาไท1,2,3 ด่วน !!!!!!!!! 20 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยในทางเดินอาหาร (ประจำโรงพยาบาลพญาไท... 2 PYT2
ผู้ช่วยพยาบาล(PN)ประจำแผนกผู้ป่วยวิกฤต (โรงพยาบาลพญาไท2) 2 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรมทั่วไป 2 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยในคลินิกมะเร็ง (ห้องสังเกตอากา... 3 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ ประจำ OPD GI 2 PYT2
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล IPDและOPD 20 PYT2
พยาบาลวิชาชีพวิสัญญี ด่วน! 2 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกศัลยกรรมประจำโรงพยาบาลพญาไท2 3 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยในหัวใจ 2 PYT2
วิสัญญีพยาบาล**ด่วน**ประจำโรงพยาบาลพญาไท2 6 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยในศูนย์สุขภาพหญิง 2 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยในศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ... 3 PYT2
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ประจำคลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ (พญาไท2) 2 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยในศูนย์สุขภาพเด็ก 2 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยในหัวใจ ด่วน!!!!!! 5 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ ประจำ OPD PED 10 PYT2
พยาบาลวิชาชีพ ประจำ OPD OBG 2 PYT2
System Analyst (Oracle) 1 PYT2
System Analyst 1 PYT2
Database Administrator 1 PYT2
Senior System Analyst 2 PYT2
Senior Programmer 1 PYT2
Technical Specialist 1 PYT2
Network & System Operator 2 PYT2
พนักงานรับโทรศัพท์ (ประจำรพ.พญาไท1, 2 และ3)ด่วน! 3 PYT2
พนักงานรับส่งผู้ป่วย (ประจำ รพ.พญาไท 1,2 และ3) 15 PYT2
หัวหน้าแม่บ้าน 3 PYT2
แม่บ้าน (ประจำ ร.พ.พญาไท 2) 7 PYT2
นักกำหนดอาหาร (ประจำร.พ.พญาไท 2) ด่วน! 2 PYT2
พนักงานเวชระเบียน (ประจำรพ.พญาไท1,2,3) 10 PYT2
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 2 PYT2
พนักงานพัสดุ 4 PYT1
ผู้ช่วยเภสัชกร 9 PYT1
นักโภชนบำบัด รพ.พญาไท 1 1 PYT1
นักกายภาพบำบัด รพ.พญาไท 1 5 PYT1
แพทย์เวรใน ICU (ด่วนมาก!) 1 PYT3
แพทย์เวรในอายุรกรรม (ด่วนมาก!) 1 PYT3
แพทย์เวรในศูนย์กุมารเวช (ด่วนมาก!) 1 PYT3
Plastic Surgery ประจำโรงพยาบาลพญาไท 3 1 PYT3
แพทย์ Newborn ประจำโรงพยาบาลพญาไท 3 1 PYT3
กุมารแพทย์ระบบทางเดินหายใจ ประจำโรงพยาบาลพญาไท 3 2 PYT3
อายุรแพทย์โรคมะเร็ง ประจำโรงพยาบาลพญาไท 3 1 PYT3
อายุรแพทย์ระบบประสาท ประจำโรงพยาบาลพญาไท 3 1 PYT3
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Neurology 1 PYT2
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Gastroenterology 1 PYT2
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Neonatology 1 PYT2