เภสัชกร ประจำ พญาไท 1,2 และ 3
สถานที่ทำงาน : พญาไท 2
จำนวน : 9 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง ปริญญาตรีสาขาบริบาลเภสัชศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

ติดต่อ-สอบถาม

 ติดต่อได้ที่ : ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เครือโรงพยาบาลพญาไท
อาคารสำนักงาน ชั้น 11  โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร. 02-6172444 ต่อ 1824
E-mail : kannikar_pat@phyathai.com
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00น.