การตรวจหาโรคมะเร็งสำไส้ใหญ่ ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Screening for Colorectal Cancer

CT Colonography เป็นวิธีการตรวจลำไส้ใหญ่ โดยการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ซึ่งสามารถสร้างภาพของลำไส้ใหญ่ให้เป็นภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ทำให้ดูผิวภายในของลำไส้ใหญ่ได้คล้ายกับการส่องกล้อง ( Conventional colonoscopy ) และมีประสิทธิภาพสูง สามารถค้นหาติ่งเนื้อขนาด 6-8 มม.ได้ถึง 85-90 %และขนาด 8 มม. ขึ้นไปถึง 95-100% ซึ่งติ่งเนื้อเหล่านี้ถ้าทิ้งนานไป อาจเป็นมะเร็งสำไส้ใหญ่ได้ และวิธีการตรวจนี้ยังสามารถใช้เสริมการตรวจโดยวิธีส่องกล้องในการดูมะเร็งสำไส้ใหญ่ระยะต่าง ๆ ซึ่งมีลำไส้อุดตัน และไม่สามารถผ่านกล้องเข้าไปได้ นอกจากนี้ยังสามารถดูผนังด้านนอกของลำไส้ใหญ่ และอวัยวะภายในช่องท้อง ซึ่งไม่สามารถเห็นด้วยการส่องกล้องได้ด้วย

 เมื่อไร? ควรเริ่มตรวจหาเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
   • ชายและหญิงทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมีประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัว 
   • อายุต่ำกว่า 50 ปี ถ้ามีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัว ( บิดา มารดา พี่ และน้อง ) 
   • มีอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดปนอุจจาระ ปวดบิดในช่องท้องบ่อย มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะขนาดของ อุจจาระ 
   • เคยตรวจพบติ่งเนื้อ ( pre-cancerous or cancerous polyps ) ในลำไส้ใหญ่ 
   • เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
   • มีอาการถ่ายเป็นเลือดจากลำไส้อักเสบ 
   • ตรวจพบว่าเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก ( iron deficiency anemia ) ภายใน 6 เดือน 
   • ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ ( positive fecal occult blood test ) ภายใน 6 เดือน 
   • น้ำหนักลดเกิน 5 กิโลกรัม ในช่วงเวลา 1 ปี โดยหาสาเหตุไม่พบ
 

  ข้อดีของการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
• ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใส่เครื่องมือที่เป็นท่อยาวเข้าไปในสำไส้ 
• ไม่ต้องให้ยานอนหลับ 
• สามารถเห็นอวัยวะอื่น ๆ ในช่องท้องในตำแหน่งที่ทำการตรวจ เช่น ตับ, ตับอ่อน, ไต ฯลฯ 
• สามารถตรวจลำไส้ใหญ่ในตำแหน่งที่การส่องกล้องไม่สามารถตรวจได้ เช่น ส่วนที่ลึกกว่าก้อนมะเร็ง 
• ตรวจได้รวดเร็วภายในเวลา 15-20 นาที

มีข้อมูลยืนยันว่าการตรวจติ่งเนื้อขนาดตั้งแต่ 8 มม. มีความแม่นยำเท่ากับการตรวจด้วยการส่องกล้อง

  การเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจ 
เนื่องจากต้องดูรายละเอียดของผนังสำไส้ใหญ่ จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมลำไส้ใหญ่ให้สะอาดก่อนการตรวจโดยให้ทานอาหารที่ไม่มีกากเป็นเวลา 2 วัน และทานยาระบาย 1 วันก่อนวันตรวจ 


  ขั้นตอนการตรวจ 
   1. สวนลมเข้าไปในลำไส้ผ่านทางทวารหนัก 
   2. นอนนิ่งบนเตียงตรวจในท่าที่เจ้าหน้าที่จัดให้ 
   3. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่น การหายใจ เข้า-ออก และกลั้นหายใจ เพื่อให้ภาพที่ได้จากการตรวจคมชัด 
   4. ทำการตรวจเก็บข้อมูลด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
   5. นำข้อมูลมาประมวลผล และสร้างภาพลำไส้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
  


 

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพญาไท
โทร.1772

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล*
คำถาม/รายละเอียด
เบอร์โทรศัพท์
E-mail*

กรอกคำที่ปรากฎด้านบน