การผ่าตัดทอนซิลโดยการใช้คลื่นวิทยุ( Radiofrequency tonsillectomy)

การรักษานอนกรนด้วยการฉีดยา

ต่อมทอนซิล คือต่อมน้ำเหลือง 2 ต่อมที่ตั้งอยู่ในช่องปาก มีหน้าที่ ทำลายเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกัน

การผ่าตัดทอนซิลเป็นการผ่าตัดเอาทอนซิลออกซึ่งจะทำกันก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้
• มีอาการทอนซิลอักเสบเรื้อรังเป็นๆหายๆ ( 6 ครั้งต่อปี , หรือ 5 ครั้งต่อปี 2 ปีติดต่อกัน , หรือ 3 ครั้งต่อปี 3 ปีติดต่อกัน )
• การเกิดฝีรอบๆต่อมทอนซิล
• สงสัยว่าเป็นเนื้อร้ายที่ต่อมทอนซิล
• ทอนซิลมีขนาดใหญ่มากจนทำให้เกิดอาการอุดกั้นทางเดินหายใจหรืออาการนอนกรน

การผ่าตัดทอนซิลมีหลายวิธี เช่น การผ่าตัดทอนซิลออกโดยการคล้อง , การผ่าตัดโดยการใช้จี้ตัดด้วยไฟฟ้า , การผ่าตัดโดยการใช้หัวจี้ความเย็น , การผ่าตัดโดยการใช้เครื่อง Harmonic scalpel , การผ่าตัดโดยใช้เครื่อง microdebrider

ปัญหาใหญ่ของการผ่าตัดทอนซิล คือ อาการเจ็บแผลและเลือดออกหลังผ่าตัด ซึ่งพบได้ 2-5 % ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดนาน กินอาหารลำบากและกลืนเจ็บหลังผ่าตัดเนื่องจากเจ็บแผลผ่าตัด

ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ในการผ่าตัดทอนซิลโดยการใช้คลื่นวิทยุผ่าตัดทอนซิล เนื่องจากคลื่นวิทยุนั้นมีความร้อน ในช่วง 45-85 องศาเซลเซียส ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณแผลผ่าตัดบาดเจ็บลดลงและยังสามารถห้ามเลือดในขณะผ่าตัดได้อีกด้วย

ข้อดีของการใช้คลื่นวิทยุในการผ่าตัดทอนซิลคือ
• การผ่าตัดใช้เวลาสั้นลง
• เสียเลือดน้อย อุบัติการณ์เลือดออกหลังผ่าตัดลดลง
• อาการเจ็บแผลหลังผ่าตัดลดลง
• ระยะเวลาที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง (โดยทั่วไปนอนโรงพยาบาลประมาณ 1 วัน หลังผ่าตัดเสร็จ)
• ระยะเวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดลดลง

เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดผ่าตัดทอนซิล โดยคลื่นวิทยุ


นอกจากคลื่นวิทยุจะใช้ในการผ่าตัดทอนซิลแล้ว ยังสามารถใช้ในการผ่าตัดทางสูตินรีเวช ทางศัลยกรรมตกแต่ง และการเสริมสวยความงาม ในส่วนของหู คอ จมูก คลื่นวิทยุยังสามารถใช้ในการผ่าตัดเพดานปาก เยื่อบุโพรงจมูกบวม โคนลิ้นโต เพื่อรักษาอาการนอนกรนได้อีกด้วย

ณ ปัจจุบันนี้การผ่าตัดทอนซิลโดยใช้คลื่นวิทยุ เป็นที่ยอมรับในสถาบันการแพทย์หลายแห่ง อาทิเช่น โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬา ฯ เป็นต้น

หากท่านมีปัญหาเรื่องทอนซิลอักเสบ เจ็บคอบ่อยๆ หรือนอนกรน สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่

ศูนย์โรค หู คอ จมูก โรงพยาบาลพญาไท 3 Phyathai Call Center 1772
เรียบเรียงโดย : นายแพทย์อุทัย ประภามณฑล
MD., ENT Specialist and Head and Neck Surgery