ผ่าตัดยึดกระดูกสันหลังเปิดแผลเล็ก


 การใส่สกรูกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อน
        การักษาโดยการใส่สกรู คือ การใส่เหล็กกรณีในกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อน เพื่อยึดให้กระดูกสันหลังที่ไม่คงที่นั้นกลับมายึดติดกันในแนวเดิม ซึ่งอาการโดยทั่วไปของโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อน เกิดจากการที่เส้นประสาทถูกกดทับ ทำให้มีอาการปวดบริเวณเอวด้านล่างลงมาถึงขา ขาจึงอ่อนกำลัง ซึ่งจะรุนแรงตามการเคลื่อนของกระดูกสันหลัง หากเิกิดการเคลื่อนมากๆ จะส่งผลให้เส้นประสาททั้งหมดถูกกดทับ จึงทำให้เกิดอาการชาบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง หรือมีปัญหาเรื่องปัสสาวะลำบาก จึงเป็นสัญญาณเตือนของอาการกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อน

สาเหตุของการเกิดกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อน
       เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความอ่อนแอของข้อต่อตั้งแต่กำเนิด ซึ่งมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เมื่ออายุมากขึ้นจึงเกิดการเสื่อมของหมอนรองกระดูก ข้อต่อและเส้นเอ็น หรืออาจเกิดจากน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือการยกของหนักผิดวิธี

วิธีรักษาโดยการผ่าตัดใส่สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนเอว
        วิธีรักษาเบื้องต้น กรณียังไม่มีอาการชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง สามารถทำได้โดยการออกกำลังกายร่วมกับการลดน้ำหนักควบคูกันไป เพื่อให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรง สามารถพยุงกระดูกไว้ได้ หรืออาจรักษาด้วยการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง ส่วนการผ่าตัดถือเป็นวิธีสุดท้าย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และความต้องการของคนไข้เป็นหลัก

ข้อดีของการผ่าตัด
        การผ่าตัดใส่สกรูยึดกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กคือ การผ่าตัดผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ Microscope ซึ่งแผลจะมีขนาดเล็กประมาณด้านละ 2.5 ซม. (บริเวณด้านขวาและซ้ายของแนวกระดูกสันหลัง)เพื่อให้สามารถสอดกล้องลงไป บริเวณที่ต้องการผ่าตัดยึดสกรู ทำให้กล้ามเนื้อได้รับความบอบช้ำจากการผ่าตัดน้อย อาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดมีน้อยกว่าการผ่าตัดแบบอื่น ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อได้รับความบอบช้ำมาก ส่งผลให้ปวดแผลมากและพักพื้นนาน
         โดยข้อเท็จจริงของโรคนี้คือ ไม่สามารถรักษาให้หายเองได้ นอกจากทำการผ่าตัด การผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็กจึงเป็นคำตอบที่ช่วยขจัดปัญหาความกลัว
         โดยปกติกว่าคนไข้จะมาพบแพทย์ ก็มีอาการค่อนข้างหนักแล้ว เนื่องจากส่วนใหญ่ ที่มีอาการปวดหลังจะชอบไปนวด ประคบร้อน และอัลตร้าซาวนด์ ซึ่งเป็นแบบประคับประคอง สิ่งเหล่านี้แค่ช่วยบรรเทาอาการเท่านั้น จะหายปวดไปประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ แต่พอกลับไปใช้ชีวิตปกติ ดำเนินกิจกรรมเดิมๆ อาการปวดก็จะกลับมาอีก หรือบางรายไม่ทราบว่าตนเองกระดูกเคลื่อน ก็ไปรักษาด้วยวิธีบิดดัดกระดูก ยิ่งส่งผลให้กานเคลื่อนของกระดูกรุนแรงมากขึ้น
   
 ข้อระวังในการผ่าตัด
        
โดยทั่วไปแล้ว การแทรกซ้อนเกิดขึ้นน้อยมาก แต่การผ่าตัดก็ยังมีความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังดังต่อไปนี้
  • มีเลือดออกจากแผล
  • การติดเชื้อและต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
  • ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ใส่บริเวณกระดูกที่ผ่าตัด เช่น อุปกรณ์หลวมหลังผ่าตัดหรือการวางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
  • เลือดจับตัวเป็นลิ่ม
  • อาการข้างเคียงจากการใช้ยาสลบ
         อาการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะส่งผลเสียต่อการผ่าตัดในครั้งต่อๆไป ดังนั้นผู้เข้ารับการักษาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด