ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจ


โรงพยาบาลพญาไท 2 แผนกผู้ป่วยนอกศูนย์หัวใจและแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ชั้น 7 อาคาร 1 แผนกผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ , ห้องตรวจสวนหัวใจ และห้องผ่าตัดหัวใจ วันจันทร์ , วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 18.00 น.
วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 07.00 - 20.00 น.

Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2617-2444 ต่อ 4735-4736 ( ตลอด 24 ชั่วโมง) โทรสายตรง 0-2617-2469

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพญาไท2 เป็นศูนย์หัวใจที่ทันสมัยครบวงจร แห่งหนึ่งในเอเชีย ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างครบวงจร มีทีมแพทย์อายุรกรรมหัวใจและศัลยแพทย์หัวใจ ประจำตลอด 24 ชั่วโมง นอก จากนี้ยังมีทีมพยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ และครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษา

ศูนย์การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง Aortic Excellence Center

ประสบการณ์การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองมากกว่า 2,000 ราย และการให้ข้อมูลการรักษาและวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพ   อีกทั้งการนำเทคโนโลยีห้องผ่าตัดอัจฉริยะ Hybrid Operating Room เหมาะสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีสายสวนทางหลอดเลือด และมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะต้องผ่าตัดแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาดมาช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษา ที่สามารถให้การวินิจฉัยและการรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน  ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพของแพทย์ผ่าตัดให้รักษาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ความพร้อมเพื่อการบริการแบบฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจเคลื่อนที่ Mobile CCU 


Heart Coordinator   พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และ Heart Hotline ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวตั้งแต่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลจนถึงการฟื้นฟู รวมถึงโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยห้องสวนหัวใจเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ stand by เพื่อให้การรักษาคนไข้ที่มีอาการเฉียบพลัน สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที คือสามารถเปิดห้องปฏิบัติการนี้ภายใน 30 นาทีด้านการรับรองระบบคุณภาพ นอกจากผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI แล้ว ศูนย์หัวใจโรงพยาบาล พญาไท2 ยังผ่านการรับรองความ เชี่ยวชาญรายโรค (CCPC) โดย ผ่านการรับรองโรคโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction) ส่งผลให้เรา เป็นที่รู้จักระดับโลกด้านความเชี่ยวชาญทางคลินิก

ความตั้งใจของทีมรักษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับสากล  การันตีด้วยมาตรฐานรับรองด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ จาก Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเท เพื่อให้ผลการรักษาดีที่เลิศ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

แค่อาการปวดท้อง...อาจเสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจได้ด้วยเหรอ?

โรคหลอดเลือดแดงโป่งพองจะเกิดในผู้สูงอายุที่มีอาการของโรคความดัน มักจะปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ การรักษาจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อรักษาก่อนที่จะปริแตกแต่หากได้รับการรักษาก่อนแตกนั้นผู้ป่วยจะได้ผลดีมากกว่า