ศูนย์ทางการแพทย์

สถาบันกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)


โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 5 อาคาร 2 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 22.00 น. 
Phyathai Call Center 1772 หรือ โทร.02-617-2444 ต่อ 3523, 3528


สถาบันกระดูกและข้อให้บริการรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่

  • ศัลยกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (Adult Reconstruction and Joint Replacement) 
  • ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม (Hand and Upper Extremity Service)
  • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (Spine Surgery) 
  • อุบัติเหตุทางด้านกระดูก (Orthopedic Trauma) 
  • เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
  • กระดูกในเด็ก (Pediatric Orthopedic)
  • ศัลยกรรมทางเท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle Service)
  • มะเร็งกระดูก (Orthopedic Oncology)

รวมถึงทีมวิสัญญีแพทย์ที่สามารถลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด  ทีมพยาบาลที่ดูแลอย่างอบอุ่น ห่วงใย ร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ

สถาบันกระดูกและข้อให้บริการครบวงจร ทั้งคลินิกนวัตกรรมระงับปวด (Pain Management Clinic) การวินิจฉัยด้วยภาพรังสีเอกซเรย์ ชำระเงิน และรับยา รวมถึงมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดให้คำปรึกษา ณ จุดเดียวกัน

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ