ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น


โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 2
เปิดบริการทุกวัน เวลา  06.30-20.00น. ( บริการที่ อาคาร B ชั้น 2 )
และ เวลา  20.00-22.00น. ( บริการที่ อาคาร A ชั้น 1 ) 
Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2617-2444 ต่อ 3219, 3220


โรงพยาบาลพญาไท 2 ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบครบวงจร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา คลอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ได้แบ่งพื้นที่การให้บริการออกเป็นโซนเด็กสุขภาพดี (วัคซีน) และโซนรักษาเด็กป่วยโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง เพื่อป้องกันการติดต่อหรือแพร่เชื้อ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของศูนย์สุขภาพเด็ก และลดความกังวลใจในอาการของลูก และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากนั้น  พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในการดูแลผู้ป่วยเด็ก มีความพร้อมในการดูแล และให้การรักษาเบื้องต้น นอกเหนือจากทีมกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และครบทุกสาขา พยาบาลโดยมีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยเด็กสูงอีกด้วย

ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 2 ยังให้ความสำคัญในการออกแบบสถานที่ ห้องตรวจ ที่คำนึงถึงผู้รับบริการเด็ก โดยศูนย์สุขภาพเด็กได้เน้นบรรยากาศโลกใต้ท้องทะเล เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองได้รับความพึงพอใจในระหว่างที่เข้ามารับบริการมากที่สุด นอกจากนั้นแล้วยังคัดสรรอุปกรณ์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง อีกด้วยศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

      เด็กควรได้รับการเอาใจใส่ตั้งแต่แรกเกิดจนโต ปัจจุบันพ่อแม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกมากขึ้น

      โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีแผนกกุมารเวชไว้คอยให้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจากกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ คอยให้คำแนะนำดูแลช่วยเหลือ วินิจฉัยและบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง ตลอดจนรับปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองที่มีปัญหาการเจ็บป่วยของระบบต่างๆ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงพัฒนาการเป็นไปตามวัยเพื่อเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

การบริการ

 1. 1. บริการวัคซีน
 2. 2. ตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
  •     • คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
  •     • คลินิกฝึกและแก้ไขปัญหาการพูด
  •     • คลินิกทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางสติปัญญา พื้นฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์ทางจิตใจ
 3. 3. ดูแลรักษาโรคและปัญหาของระบบต่างๆได้แก่
  •     • คลินิกทารกแรกเกิด
  •     • คลินิกโรคหัวใจ
  •     • คลินิกโรคเลือด
  •     • คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
  •     • คลินิกโรคทางสมองและระบบประสาท
  •     • คลินิกพัฒนาการและการเจริญเติบโต
  •     • คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อ และเบาหวานในเด็ก
  •     • คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไต
  •     • คลินิกโรคภูมิแพ้
  •     • คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร
  •     • คลินิกโรคผิวหนัง
  •     • คลินิกศัลยกรรมเด็ก
  •     • คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 4. 4. ศูนย์นวดสัมผัสทารก
 5. 5. การคำปรึกษาเรื่องการให้นมบุตร
  •      • คลินิกนมแม่

สิ่งอำนวยความสะดวก

 1. 1. ห้องตรวจมี 23 ห้อง
 2. 2. ห้องให้การพยาบาลแยกจากห้องฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วน
 3. 3. มีห้องให้นมบุตร
 4. 4. โซนเด็กเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการ


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เด็กพูดช้า...แค่ไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ

หากลูกน้อยอายุ 2 ขวบแล้ว แต่ไม่สามารถพูดออกเสียงได้แม้แต่คำเดียว อย่าพึ่งชะล่าใจ เพราะพัฒนาการทางด้านการสื่อสารอาจมีปัญหา ควรเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อหาแนวทางรักษาต่อไป