ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกภูมิแพ้


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2 ออกตรวจ   ทุกวันอังคาร เวลา 15.00 – 19.00 น.    
และ วันเสาร์ (ที่ 1,3,5)   เวลา 09.00 – 12.00 น.    
เริ่ม  วันอังคารที่   21 มกราคม 2557   เป็นต้นไป
Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2467-1111 ต่อ 3262-3263

ศูนย์ภูมิแพ้ โรงพยาบาลพญาไท 3 เปิดให้บริการทางด้านการตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ และดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ การซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (skin prick test) เจาะเลือดตรวจภูมิแพ้ การตรวจสมรรถภาพของปอด รวมทั้งการทดสอบการแพ้อาหารและยา ศูนย์ภูมิแพ้โรงพยาบาลพญาไท 3


รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์
กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ และอิมมูนวิทยา
กุมารแพทย์หัวหน้าศูนย์ภูมิแพ้
โรงพยาบาลพญาไท 3

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง