ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2 เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น. 
Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2467-1111 ต่อ 3252, 3264

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Excellence Fertility Center) โรงพยาบาลพญาไท 3 มีเจตนารมณ์ที่จะช่วยให้คู่สมรสที่มีบุตรยาก มีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาและรักษาภาวะมีบุตรยากได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยากที่มีประสบการณ์สูง และทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อน ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล พร้อมด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ พร้อมห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนและห้องผ่าตัด เพื่อช่วยการปฏิสนธิ และการช่วยการฝังตัวของตัวอ่อน เพื่อช่วยให้การมีบุตรเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างดีที่สุดจากทีมแพทย์ พยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญ เพราะเราเข้าใจถึงอารมณ์ต่าง ๆ ของคุณที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการรักษา ดังนั้น ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Excellence Fertility Center) โรงพยาบาลพญาไท 3 จึงจัดให้คุณมีแพทย์ พยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ ที่จะดูแล ให้คำแนะนำ ตอบคำถามของคุณตลอดกระบวนการรักษา เพื่อเสริมสร้างโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งครรภ์ และมีบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ภาวะมีบุตรยาก หมายถึง ภาวะที่มีโอกาสมีบุตรน้อยกว่าปกติ หรือช้ากว่าปกติ โดยคู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วัน โดยไม่ได้คุมกำเนิด ในเวลา 1 ปี โดยสาเหตุที่พบบ่อยเกิดจาก
• สาเหตุจากฝ่ายชาย

• สาเหตุจากฝ่ายหญิง

• สาเหตุจากทั้งสองฝ่ายร่วมกัน โดยไม่ทราบสาเหตุ

บริการของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

1. การรักษาตามสาเหตุที่พบ เช่น การให้ยารักษา การผ่าตัดแก้ไขตามสาเหตุ

2. เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อันทันสมัย เช่น
• การผสมเทียม IUI : Intra Uterine Insemination หมายถึง การฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการคัดเลือกตัวแข็งแรงเข้าสู้โพรงมดลูก

• การทำกิ๊ฟ GIFT: Gamete Intrafallopian Transfer หมายถึงการนำไข่และอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ใส่กลับเข้าไปที่ท่อนำไข่

• การปฏิสนธินอกร่างกาย IVF : In Vitro Fertilization หมายถึง การฉีดอสุจิ 1 ตัวเข้าไปในไข่ที่สุกเต็มที่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการปฏิสนธินอกร่างกาย ในกรณีที่ไม่สามารถเกิดการปฏิสนธินอกร่างกายได้เอง

• การเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะบลาสโตซิสท์ : Blastocyst Culture หมายถึง การเลี้ยงตัวอ่อนให้เจริญเติบโต ไปจนถึงระยะที่พร้อมที่จะทำการฝังตัวในโพรงมดลูก

• การทำมีซ่า MESA, การทำเทเซ่ (TESE) หมายถึง การผ่าตัดที่อัณฑะเพื่อหาตัวอสุจิออกมาทำอิกซี่ (ICSI) ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีอสุจิออกมาในน้ำเชื้อ

3. การรักษาภาวะแท้งบุตรง่าย และฝากครรภ์

4. การตรวจหาความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์และการตรวจดูโครโมโซมศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2
โทร 02-467-1111 ต่อ 3266-7
 

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง