ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น


โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 4 เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 น. – 21.00 น. 
0-2640-1111 ต่อ 3111, 3112

รพ.พญาไท 1 ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเด็กแบบครบวงจร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา คลอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ปกครองลดความกังวลใจในอาการของลูก พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในการดูแลผู้ป่วยเด็ก ทั้งนี้แผนกกุมารเวชมีศูนย์ย่อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ด้วยกัน 3 ส่วน

ศูนย์พัฒนาการเด็ก (Open Mind Clinic)

รพ.พญาไท 1 มีศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่นที่พร้อมฝึกและกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กปกติและล่าช้า หรือกลุ่มเด็กพิเศษ พร้อมแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปกติทั่วไป ตลอดจนแนวทางการเลี้ยงดู เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็ก ทั้งนี้ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ ประเมินพัฒนาการเด็กโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นและส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพ

 • * โรคออทิสติก
 • * เด็กพัฒนาการล่าช้า
 • * เด็กสติปัญญาบกพร่อง
 • * เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ และสมาธิสั้น
 • * กลุ่มเด็กพิเศษ
 • * เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 • * โรคความผิดปกติทางอารมณ์
 • * การปรับตัวในวัยรุ่น
 • * ความขัดแย้งภายในครอบครัว
 • * โรคความผิดปกติทางจิตเวชอื่นๆ
 • * โรคย้ำคิดย้ำทำ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ถ้าลูกหายใจดังวี้ดๆ ตลอดคืนต้องระวัง “โรคหืด” ให้ดี

ลูกหายใจดังเวลานอนบ่อยๆ อาจเป็นสัญญาณบอกถึงโรคหืดหรือหอบหืด ควรหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และพาลูกไปรับการรักษาด้วยยาหรือฉีดวัคซีนในกรณีที่ยาไม่สามารถควบคุมอาการได้

“โรคภูมิแพ้” โรคที่เด็กยุคใหม่เป็นกันมาก

โรคภูมิแพ้เกิดจากหลายๆ ปัจจัย โดยอาจจะแสดงอาการคัดจมูกเมื่อเจอฝุ่นควัน หรืออาการแพ้ในลักษณะผื่นคัน เพื่อการรักษาภูมิแพ้ที่ตรงจุดจึงควรทำการทดสอบอาการแพ้ เพื่อหาว่าสารก่อภูมิแพ้ชนิดใดคือสาเหตุ

มาพัฒนาประสาทสัมผัสองค์รวมของเด็ก...ด้วย “กิจกรรมบำบัด” กันเถอะ!!

นอกจากสมาธิสั้นแล้ว ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ เด็กออทิสติก พัฒนาการช้า ประสาทสัมผัสองค์รวมไม่ประสานกัน เช่น ผูกเชือกรองเท้าเองไม่ได้ ซึ่งสามารถปรับพฤติกรรมให้คล่องแคล่วและมีสมาธิขึ้นได้ด้วยกิจกรรมบำบัด

โรคสมาธิสั้นของลูกน้อย...อย่าปล่อยผ่านไป ให้รีบรักษา!

เด็กซนเกินไป ไม่มีสมาธิ ไม่อยู่นิ่ง ชอบกระโดดไปมา หากลูกมีอาการเหล่านี้พ่อแม่ไม่ควรปล่อยผ่าน เพราะนี่อาจไม่ใช่แค่อาการตื่นเต้นหรือไฮเปอร์ แต่เสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้นได้นะ