ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกตา


โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 2 ชั้น 3

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 15.00 น. เวลา 17.00 – 19.30 น.

วันเสาร์  เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 17.00 น.

วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 14.00 – 16.00 น.


Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2640-1111 ต่อ 2365-7

รพ.พญาไท 1 บริการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคตาครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ของโรคตา ส่งผลให้การวินิจฉัยอาการของโรคเบื้องต้นมีความถูกต้องและแม่นยำ สามารถวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องอย่างทันท่วงที 


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง