ศูนย์ทางการแพทย์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง...ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะอาจเกิดโรคร้ายในอนาคตได้!

เมื่อได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้าสู่ร่างกาย บางรายอาจมีอาการคล้ายไข้หวัด คลื่นไส้ อาเจียน ตับโตและตัวตาเหลืองได้ หากไม่สามารถกำจัดได้หมดก็จะเกิดภาวะ “ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง”

มะเร็งตับ โรคร้ายที่อันตรายถึงชีวิต...แต่ป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรม!

มะเร็งตับพบบ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 2-3 เท่า นอกจากนี้ภาวะตับแข็งจากสาเหตุใดๆก็ตาม เช่น จากไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี หรือแอลกอฮอล์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบ ภัยเงียบที่มักถูกละเลย...แต่อันตรายถึงชีวิต!!

ไวรัสตับอักเสบมีหลายชนิด ได้แก่ไวรัสตับอักเสบเอ, บี, ซี, ดี, อี เป็นต้น แต่ที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขประเทศไทย ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี