ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม


โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 16 อาคาร 2
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ 06.00-16.00 น. 
Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2617-2444 ต่อ 1676, 1683-4


ศูนย์ไตเทียม N Health โรงพยาบาลพญาไท 2

ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลพญาไท 2 ให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและไตวายเฉียบพลันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตประจำศูนย์ มีทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญด้านการฟอกเลือดที่ได้รับการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุภาพโรงพยาบาล HA (Hospital accreditation) และมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (JCI)

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง