ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง


โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 4 อาคาร 1


จันทร์, พุธ     เวลา 9.00 - 20.00 น.

อังคาร, พฤหัส และศุกร์    เวลา 9.00 - 16.00 น.

เสาร์, อาทิตย์     เวลา 9.00 - 12.00 น.


02-617-2444 ต่อ 7451 และ 4484 Phyathai Call Center 1772

รพ.พญาไท 2 สามารถให้ บริการการรักษาโรคต่างๆ ของ ระบบประสาทไขสันหลัง โดยทีมศัลยแพทย์ประสาท (Neurosurgeon) ที่มีความชำนาญในการผ่าตัดผ่านกล้อง (Microsurgery, Endoscopic Surgery) นอกจากนี้ ยังมี อุปกรณ์นาวิเกเตอร์ ที่มีประโยชน์ต่อการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ไว้เพื่อใช้ในการผ่าตัดเพื่อให้ได้ผลที่ดีมากยิ่งขึ้น

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราจะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างไรให้มีความสุข

บางครั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนใกล้ตัวก็อาจทําให้ผู้ดูแลรู้สึกป่วยตามไปด้วย แม้จะไม่ป่วยกายแต่ก็อาจป่วยใจได้ โดยเฉพาะถ้าต้องดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

โรคสมองและระบบประสาท รู้(ชัด)ได้..ด้วยการตรวจวินิจฉัย

สิ่งสำคัญในการวินิจฉัยโรคสมองและระบบประสาทคือ “การซักถาม” เนื่องจากโรคเหล่านี้มีความซับซ้อนมาก บางครั้งใกล้เคียงกัน การซักถามจะพาเราไปถึงสาเหตุของโรค

อาการขี้ลืมแบบไหน...เข้าข่าย “ภาวะสมองเสื่อม”

ภาวะสมองเสื่อม เป็นภาวะที่จำนวนเซลล์สมองที่ทำงานได้ยิ่งลดลงอย่างรวดเร็ว อันเกิดจากการฝ่อเหี่ยวล้ำหน้าไปอีก ภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยได้แก่ โรคอัลไซเมอร์