ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 4
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 7.00-22.00 น. 
Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2467-1111 ต่อ 3419
ศูนย์สุขภาพเด็กพญาไท 3 นับเป็นศูนย์การแพทย์สำหรับเด็กที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธน มีทั้งทีมกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาวินิจฉัยโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพให้คำปรึกษาและแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ฉีดวัคซีน ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ รวมทั้งดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤติและปัญหาโรคทั่วไปเรายังมีห้องผู้ป่วยเด็กเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้ใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมไปถึงยาและวัคซีนประสิทธิภาพสูงเพื่อผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการทางร่างกายสติปัญหา อารมณ์ จิตใจอย่างสมวัยและเต็มตามศักยภาพ เพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

พญ.พลินี ศิริธรรม
กุมารแพทย์ด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิซึ่มในเด็ก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็กด้วยวัคซีน HPV

โดยฉีดได้ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 26 ปี นอกจากป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในเด็กผู้หญิงแล้ว วัคซีนยังป้องกันโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนักในเด็กผู้ชายได้อีกด้วย

เมื่อลูกต้องนอน PICU เพราะเชื้อ RSV

หากลูกมีอาการหายใจเร็ว หายใจลำบากและปากซีดเขียว อาจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจซึ่งส่วนมากก่อให้เกิดภาวะปอดอักเสบ ต้องเข้ารับการรักษาในห้อง PICU เพราะเสี่ยงต่อภาวะหายใจล้มเหลวได้

โรคลมชักในเด็ก...หากพ่อแม่รู้เท่าทัน ลูกน้อยก็ปลอดภัย

ถึงโรคลมชัก จะมีแนวโน้มที่เด็กเป็นกันมากในช่วงอายุ 5 ขวบ แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ป้องกันไว้ก่อนได้ ด้วยการเฝ้าระวังสังเกตอาการความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลูก เพื่อที่จะได้พาไปพบแพทย์และรักษาได้ทันท่วงที