ศูนย์ทางการแพทย์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคหลอดเลือดสมอง โรคร้ายแรงที่ป้องกันได้...ด้วยการใส่ใจเรื่องสุขภาพ!!

คุณสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยการควบคุมความดันโลหิต เมื่ออายุมากขึ้น ความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้นตามอายุ จึงต้องได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตให้สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง คว

ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์อย่างไร ให้ทั้งตนเองและผู้ป่วยมีความสุข

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หากผู้ดูแลมีความรู้ในการดูแลที่ถูกต้อง ผู้ดูแลผู้ป่วยจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาได้ดี ทั้งยังช่วยยืดเวลาในการดำเนินโรคของผู้ป่วยได้มาก

โรคหลอดเลือดสมอง...ภัยร้ายที่อันตรายถึงเสียชีวิต

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) อาจหมายถึง โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (Ischmic stroke) หรือโรคหลอดเลือดสมองแตก (Intracranlal hemorrhage) โดยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน..จะพบได้สูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองแตกประมาณ 4 เท่า

ปวดหัวเรื้อรัง...คุณเป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่า

อาการปวดหัวเรื้อรังแบ่งตามความรุนแรงของอาการปวด ไม่ว่าจะปวดจากโรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดสมองโป่งพองหรือการปวดแบบไม่เป็นอันตรายแต่ก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันได้