ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2 เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น. 
Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2467-1111 ต่อ 3252, 3264


ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Excellence Fertility Center) โรงพยาบาลพญาไท 3 มีเจตนารมณ์ที่จะช่วยให้คู่สมรสที่มีบุตรยาก มีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาและรักษาภาวะมีบุตรยากได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยากที่มีประสบการณ์สูง และทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อน ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล พร้อมด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ พร้อมห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนและห้องผ่าตัด เพื่อช่วยการปฏิสนธิ และการช่วยการฝังตัวของตัวอ่อน เพื่อช่วยให้การมีบุตรเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างดีที่สุดจากทีมแพทย์ พยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญ เพราะเราเข้าใจถึงอารมณ์ต่าง ๆ ของคุณที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการรักษา ดังนั้น ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Excellence Fertility Center) โรงพยาบาลพญาไท 3 จึงจัดให้คุณมีแพทย์ พยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ ที่จะดูแล ให้คำแนะนำ ตอบคำถามของคุณตลอดกระบวนการรักษา เพื่อเสริมสร้างโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งครรภ์ และมีบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ภาวะมีบุตรยาก หมายถึง ภาวะที่มีโอกาสมีบุตรน้อยกว่าปกติ หรือช้ากว่าปกติ โดยคู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วัน โดยไม่ได้คุมกำเนิด ในเวลา 1 ปี โดยสาเหตุที่พบบ่อยเกิดจาก

         • สาเหตุจากฝ่ายชาย

         • สาเหตุจากฝ่ายหญิง

         • สาเหตุจากทั้งสองฝ่ายร่วมกัน โดยไม่ทราบสาเหตุ

บริการของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

1. การรักษาตามสาเหตุที่พบ เช่น การให้ยารักษา การผ่าตัดแก้ไขตามสาเหตุ

2. ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท 3 เป็นศูนย์ที่มีความพร้อมในการให้บริการการรักษาภาวะมีบุตรยาก ทั้งแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการรักษา บุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยผ่านการรับรองมาตราฐานสากล พร้อมด้วยเครื่องมือที่ครบครันซึ่งรองรับเทคโนโลยีและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกการบริการ ตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิ (Semen analysis) การตรวจคุณภาพของเชื้ออสุจิ (HBA test) การผสมเทียม (IUI) การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (ICSI) ตลอดจนการตรวจคัดกรองความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนการใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก (PGS และ PGD) นอกจากนี้เรายังใส่ใจและทุ่มเทในทุกขั้นตอนของการรักษา เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

• IUI ( Intrauterine Insemination) หรือการผสมเทียม เป็นวิธีการคัดเลือกเชื้ออสุจิที่แข็งแรงเพื่อฉีดกลับเข้าสู่โพรงมดลูก ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิของไข่และอสุจิ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ การผสมเทียมยังเป็นวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ป่วยมีบุตรยากที่มีความผิดปกติไม่มาก หรือมีปัญหาเพียงเล็กน้อยจากฝ่ายชาย

• ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) เป็นวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยอาศัยเทคโนโลยีในการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ด้วยการฉีดเชื้ออสุจิหนึ่งตัวเข้าไปในไข่โดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิให้สูงขึ้น และไข่ที่เกิดการปฏิสนธิจะถูกเลี้ยงต่อภายนอกร่างกายจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 3-5 วัน ก่อนทำการใส่ตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อทำการฝั่งตัวอ่อนต่อไป วิธีนี้เป็นวิธีรักษาภาวะมีบุตรยากที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละรอบของการรักษา อาจช่วยให้อัตราการตั้งครรภ์สูงกว่า 50%

• Embryo Biopsy เป็นวิธีการสุ่มเซลล์บางส่วนของตัวอ่อนออกมา เพื่อนำไปทำการตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติทางพันธุกรรมจากตัวอ่อนนั้นๆ นิยมทำในตัวอ่อนระยะ 3-5 วัน เพื่อนำเซลล์ที่ได้ไปวิเคราะห์หาโรคทางพันธุกรรม หรือคัดกรองตัวอ่อน

• PGS (Preimplantation Genetic Screening) และ PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) เป็นการตรวจคัดกรองตัวอ่อนและการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อน ก่อนทำการใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพิ่มอัตราประสบความสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ได้อัตราการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น ลดอัตราการแท้ง นอกจากนี้การตรวจคัดกรองตัวอ่อน และการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมนี้ ยังสามารถตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อนก่อนการฝังตัวอ่อนกลับ เช่น โรคธาลัสซีเมีย หรือภาวะปัญญาอ่อนดาวน์ซินโดรม ได้อีกด้วย

3. การรักษาภาวะแท้งบุตรง่าย และฝากครรภ์

4. การตรวจหาความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์และการตรวจดูโครโมโซม

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2
โทร 02-4671111 ต่อ 3266-67


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง