ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิก หู คอ จมูก


โรงพยาบาลพญาไท 1 ชั้น 3 อาคาร 2 วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.30  -  19.00  น. 
วันอาทิตย์  เวลา  09.00  -  16.00  น.

Phyathai Call Center 1772 หรือ 02-201-4600 ต่อ 3308

รพ.พญาไท 1 ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญโสตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกการพูด ทำให้สามารถ วินิจฉัย รักษาและให้บริการที่ครอบคลุม ทันสมัย ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง