ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (โรคตับ)


โรงพยาบาลพญาไท 2 ศูนย์โรคทางเดินอาหาร อาคาร 1 ชั้น 12
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. 
Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-26172444 ต่อ 7401, 7406


โรคตับ และระบบทางเดินอาหาร

รพ.พญาไท 2 ดูแลและรักษา โรคระบบทางเดินอาหารทั้งหมด เช่นโรคตับและอื่นๆ ตั้งแต่ระบบทางเดินอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคของตับ น้ำดี มะเร็งตับ ตับอักเสบ โรคตับอ่อนอักเสบ โรคเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ เป็นติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ริดสีดวง และกระเปาะในลำไส้ใหญ่ โดย จะเป็นศูนย์ที่ครบวงจร เป็น One Stop Service มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านอายุรกรรมและการผ่าตัด ทั้งแบบปกติหรือการส่องกล้อง ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วยศูนย์ย่อยๆ เช่น คลินิกทางด้านโรคกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ศูนย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศูนย์โรคตับและทางเดินน้ำดี นอก จากนั้นยังจะเพิ่มศูนย์การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง และส่องกล้องระบบทางเดินอาหารแบบครบวงจร โดยจะนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมารวมกัน เพื่อความสะดวกของคนไข้ที่มาใช้บริการ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง...ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะอาจเกิดโรคร้ายในอนาคตได้!

เมื่อได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้าสู่ร่างกาย บางรายอาจมีอาการคล้ายไข้หวัด คลื่นไส้ อาเจียน ตับโตและตัวตาเหลืองได้ หากไม่สามารถกำจัดได้หมดก็จะเกิดภาวะ “ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง”

มะเร็งตับ โรคร้ายที่อันตรายถึงชีวิต...แต่ป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรม!

มะเร็งตับพบบ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 2-3 เท่า นอกจากนี้ภาวะตับแข็งจากสาเหตุใดๆก็ตาม เช่น จากไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี หรือแอลกอฮอล์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบ ภัยเงียบที่มักถูกละเลย...แต่อันตรายถึงชีวิต!!

ไวรัสตับอักเสบมีหลายชนิด ได้แก่ไวรัสตับอักเสบเอ, บี, ซี, ดี, อี เป็นต้น แต่ที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขประเทศไทย ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี

“ตับแข็ง” ภัยเงียบที่รู้ได้...ด้วยการตรวจสุขภาพ

ตับ เป็นอวัยวะที่สำคัญ ด้วยนวัตกรรมทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยและไม่ทำให้เจ็บตัว โดยเครื่อง Fibroscan ที่ใช้ตรวจภาวะตับแข็งโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ซึ่งทำได้ง่ายคล้ายการอัลตราซาวด์