ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์มะเร็ง


โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 9 อาคาร 1 (ออกจากลิฟท์ ชั้น9 อาคาร1อยู่ทางขวามือ) l Phayathai 2 Hospital, 9th Floor, Building 1 (Take an elevator to the 9th floor, Building 1 is on the right) เปิดบริการทุกวัน  เวลา 07.00-20.00 น. l Open daily 07.00 am. - 08.00 pm.
0-2617-2444 ต่อ 4918, 7401 Emergency Department: 0-2617-2444 ต่อ 414การรักษามะเร็ง โดยศูนย์มะเร็ง รพ.พญาไท 2

มะเร็งคือสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลกเกิดขึ้นจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆไม่สามารถทำงานได้ ถ้าหากมะเร็งแพร่กระจายเข้าอวัยวะสำคัญ อวัยวะเหล่านั้นจึงล้มเหลว ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้มะเร็งบางชนิดนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าหากรู้ตัวตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น

โดยมีสถิติที่น่าสนใจดังนี้

มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ในประเทศไทย
ในแต่ละวัน มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เฉลี่ยชั่วโมงละ 7 ราย
องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นปีละ 118,600 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ร้อยละ 40 สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ ด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยง และเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ทันท่วงที

อันตราย 7 ประการ สัญญาณก่อการโรคมะเร็ง!!

ระบบขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะผิดปกติ เช่น ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ หรือปัสสาวะเป็นเลือด
กลืนอาหารลำบาก หรือมีอาการเสียดแน่นท้องเป็นเวลานาน
มีอาการเสียงแหบและไอเรื้อรัง
มีเลือดหรือตกขาวที่ผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็น
เป็นแผลรักษาไม่หาย
ก้อนหูดหรือไฝตามร่างกายโตขึ้น
มีก้อนที่เต้านมหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย

มะเร็งที่ผู้ชายป่วยมากที่สุด ได้แก่ มะเร็งตับ ปอด ลำไส้และทวารหนัก ต่อมลูกหมาก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ผู้หญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม ตับ ปากมดลูก ปอด ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบคนเมือง นิยมกินแต่เนื้อสัตว์ กินผักผลไม้น้อย ออกกำลังกายน้อย

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีปณิธานที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา จึงได้เปิดบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพโดยทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียง และเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญเฉพาะทาง อีกทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้การดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งส่งผลให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มารับบริการ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Targeted Therapy ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็ง

การรักษามะเร็งด้วยวิธี Targeted Therapy เป็นการรักษาที่ออกฤทธิ์เฉพาะตำแหน่งของพวกโปรตีนที่ผิดปกติบนผิวเซลล์ โดยมุ่งรักษาเฉพาะจุด สามารถรักษาในมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ และมีโอกาสหายขาดจากมะเร็งได้มากขึ้น

การรักษามะเร็งตับด้วยวิธีให้ยาเคมีบำบัดและอุดเส้นเลือดแดง

สมาคมมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยระบุว่า โรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดคือโรคมะเร็ง และ“มะเร็งตับ” เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ เพราะประเทศไทยอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นแหล่งของโรคไวรัสตับ

อย่าละเลยโรคกรดไหลย้อน เพราะคุณอาจเสี่ยงเป็น “มะเร็งหลอดอาหาร”

ภาวะน้ำย่อยจากกระเพาะไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารหรือที่เรียกว่ากรดไหลย้อน หากปล่อยไว้นานกรดไหลย้อนธรรมดาอาจกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารก็เป็นได้