ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์สมองและระบบประสาท


โรงพยาบาลพญาไท 3 OPD ชั้น 2

จันทร์-เสาร์   เวลา 07.00-20.00 น.
อาทิตย์       เวลา 07.00-17.00 น.


โทร. 02-4671111 ต่อ 3262-3


ศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไท 3 พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว สำหรับความผิดปกติของสมองและระบบประสาท ตั้งแต่เริ่มต้น ครอบคลุมถึงเรื่องของการผ่าตัดโดยประกอบไปด้วย ดังนี้

 1. ศูนย์อายุรกรรมสมองและระบบประสาท
 2. ศูนย์ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท
 3. ศูนย์ระบบโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) 

ศูนย์อายุรกรรมสมอง ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา รวมถึงการตรวจ เพื่อการป้องกันแก่ผู้ป่วยทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรแพทย์ระบบประสาท รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมากด้วย ประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ให้การบริการอย่างเป็นกันเองกับผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารักษา ด้วยสถานที่ที่พร้อมบริการอย่างเป็นสัดส่วน ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน บุคลากรของศูนย์สมองและระบบประสาททุกคน ร่วมกันใส่ใจในทุกขั้นตอนของการรักษาเพื่อดูแลทั้งร่างกายและจิตใจผู้ป่วย ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

ศูนย์ระบบโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) 

โรงพยาบาลพญาไท 3 มีระบบ Stroke Fast Tack ในการรองรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เริ่มมีอาการภายใน 4.5 ชั่วโมง โดยการให้ยาสลายลิ่มเลือด ช่วยให้ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต)

การให้บริการ

 1. โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จากหลอดเลือดสมอง ตีบ ตัน หรือแตก
 2. เวียนศีรษะบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ
 3. พาร์กินสัน
 4. หมดสติชั่วครู่  coma
 5. อาการปวดศีรษะ ,อาการปวดเรื้อรัง
 6. โรคลมชัก หรืออาการวูบ
 7. โรคสมองเสื่อม
 8. โรคอัลไซเมอร์
 9. อาการชา อ่อนแรงขากล้ามเนื้อแขนและขา

ศูนย์ศัลยกรรมสมอง เป็นศูนย์ที่มีความเพียบพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมสมอง  โดยมาตรฐานสูงสุดประกอบด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ  และเครื่องมือผ่าตัดอันทันสมัย ที่จะทำให้การผ่าตัดสมองของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด  โดยการผ่าตัดในแนวทางของ  “Minimally  Invasive  Neurosurgery”   โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญเพื่อเอื้ออำนวยต่อการผ่าตัดแนวทางนี้อย่างครบครัน  เช่น  เครื่องมือบอกพิกัดตำแหน่งต่างๆในสมองขณะผ่าตัด  หรือนิวโรนาวิเกเตอร์  กล้องผ่าตัดอันทันสมัย  (Microscope)  และกล้องผ่าตัดขนาดเล็กที่เรียกว่า  เอ็นโดสโคป  (Endoscope)  ฯลฯ

การให้บริการการผ่าตัด

 1. อุบัติเหตุที่ศีรษะ,  สมองกระทบกระเทือน, 
 2. เลือดคั่งในสมองเส้นเลือดในสมองแตกภาวะน้ำคั่งในสมอง
 3. ให้คำปรึกษาและผ่าตัดโรคทางสมอง  โดยจุลศัลยกรรม (Microsurgery)
 4. เนื้องอกในสมองเด็กหรือผู้ใหญ่เนื้องอกในไขสันหลังเส้นเลือดโป่งพองในสมอง  (Cerebral  Aneurysm)
 5. เส้นเลือดผิดปกติในสมอง  (AVM)
 6. เส้นเลือดกดทับเส้นประสาทสมองคู่ที่  5  ทำให้ปวดหน้า  (Trigeminal  Neuralgia)
 7. เส้นเลือดกดทับเส้นประสาทสมองคู่ที่  7  ทำให้หน้ากระตุก  (Hemifacial  Spasm)
 8. ถุงน้ำหรือซีสต์ในสมอง
 9. การผ่าตัดรักษาน้ำคั่งในสมองในผู้สูงอายุ
 10. การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในสมอง  โดยใช้เครื่องมือกำหนดพิกัดในสมอง  หรือนิวโรนาวิเกเตอร์  (Neuronavigator) 
 11. และการผ่าตัดโดยใช้กล้องผ่าตัดขนาดเล็ก  หรือเอนโดสโคป  (Endoscope)โรคทางไขสันหลัง 

การตรวจวินิจฉัยทางสมองและระบบประสาท ประกอบด้วย

 • การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography ; CT Scan)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging ; MRI Brain
 • การตรวจหลอดเลือดในสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Angiography ; MRA)
 • การตรวจหลอดเลือดคอ (Carotid Duplex)


ขณะนี้ ศูนย์สมองโรงพยาบาลพญาไท 3 พร้อมแล้วที่จะให้การรักษาด้วยการผ่าตัดอันทันสมัยนี้แก่ ผู้ป่วยด้วยโรคทางสมอง ไม่เพียงแต่การรักษาโรคทางสมองเท่านั้นที่เราให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะผลกระทบของโรคทางสมองที่มีต่อส่วนอื่นๆ ในร่างกายก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไท 3 จึงเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักกายภาพบำบัด, นักโภชนาการ, นักกิจกรรมบำบัด  เภสัชกร,และแพทย์ ที่จะเข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยตลอดการรักษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 02-4671111 ต่อ 3262-3

 

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Stroke Fast Track...หน่วยช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เมื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke เกิดเส้นเลือดในสมองแตกฉุกเฉิน ควรโทรแจ้งสายด่วน 1172 เพื่อทางศูนย์ stroke fast track จะส่งรถพยาบาลที่มีความพร้อมมารักษาเบื้องต้น ช่วยลดโอกาสเสียชีวิตได้

หลอดเลือดสมองตีบตัน วายร้ายที่จ้องทำลายชีวิต

เช็คสัญญาณอันตราย อาการหลอดเลือดในสมองตีบตัน โรคสมองที่ต้องรีบรักษาให้ทันเวลา เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง ต้องรู้และรีบรักษา

ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง หรือโพรงสมองคั่งน้ำชนิดความดันปกติ เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ญาติผู้ป่วยควรสังเกตอาการเป็น หากเริ่มมีความผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันที

คุณรู้จักโรคหลอดเลือดสมองจริงๆ หรือไม่

รู้ได้ยังไงว่าแค่ปวดหัวหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หากมีอาการปวดหัวรุนแรง บ้านหมุน แขนขาอ่อนแรง แม้จะเป็นแค่ไม่นานแล้วหายก็อย่าชะล่าใจ ควรมาตรวจ mri สมองเพื่อดูว่าเส้นเลือดในสมองแตก ตีบ อุดตันหรือไม่