การผ่าตัดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงที่สมอง
 


 
 
ชื่อ-นามสกุล*
คำถาม/รายละเอียด
เบอร์โทรศัพท์
E-mail*


กรอกคำที่ปรากฎด้านบน