การผ่าตัดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงที่สมอง

การผ่าตัดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง Carotid endarterectomy (CEA)

Carotid endarterectomy (CEA) คือการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงที่คอ โดยลอกคราบไขมันที่อุดตันจากผนังของหลอดเลือดซึ่งเป็นหลือดเลือดสาขาของหลอดเลือดแดงใหญ่อยู่ด้านข้างคอทั้งสองข้าง ทำหน้าที่ส่งเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ผลการผ่าตัดหลอดเลือดแดงที่คอที่ไปเลี้ยงสมอง จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต  ในผู้ที่มีหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน หรือผู้มีอาการ mini-stroke หรือสมองขาดเลือดชั่วคราว (Transient Ischemic Attack : TIA) ซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ชั่วคราวแล้วหายไปใน 24 ชั่วโมง ได้เป็นอย่างมาก โรคหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง เกิดเนื่องจากมีคราบไขมัน (Plaque) สะสมในผนังของหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง คราบไขมันนี้เกิดจากการสะสมของไขมัน คลอเลสเตอรอล จนเป็นปื้นแข็งทำให้หลอดเลือดแคบลง ลดการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนไปสู่สมอง ทำให้เกิดอัมพฤกษ์และอัมพาต (Stroke) ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมองเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดคอตีบอยู่แล้ว จะมีความเสี่ยงของการเกิดอัมพฤกษ์และอัมพาตใหม่สูงขึ้นเป็นทวีคูณด้วยความก้าวหน้าของการแพทย์ในปัจจุบันศัลยแพทย์ศามารถผ่าตัดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมองเพื่อลอกคราบไขมันอุดตันในหลอดเลือดออกจากหลอดเลือดคอ ทำให้เลือดไหลเวียนจากหัวใจไปเลี้ยงสมองได้อย่างสะดวก

ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการผ่าตัดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง Carotid endarterectomy (CEA)

  1. ผู้ที่มีออาการ mini-stroke หรือ TIA (สมองขาดเลือดเลี้ยงชั่วคราว ซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตชั่วคราวแล้วหายไปใน 24 ชั่วโมง)
  2. ผู้ที่ตรวจพบหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมองตีบมาก แม้ไม่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต

การผ่าตัดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมองโดยศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใช้เวลาน้อยกว่า 2 ชั่วโมง แะนอนในโรงพยาบาล 1-2 วัน (CCU 1 วัน , Ward 1 วัน) ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมองส่วนใหญ่สาารถกลับไปทำกิจวัตรปกติได้ภายใน 3 สัปดาห์ ผลแทรกซ้อน ของการผ่าตัดเกิดขึ้นน้อยมากนมือศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โอกาสเกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน ระหว่างผ่าตัด 1-3%

 
 
ชื่อ-นามสกุล*
คำถาม/รายละเอียด
เบอร์โทรศัพท์
E-mail*


กรอกคำที่ปรากฎด้านบน