test1test1test1


ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ช่วยให้คุณมีบทบาทในการดูแล สุขภาพตนเองได้มากขึ้น ด้วยการบริการส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์ความงาม
ความสวยความงาม เป็นเรื่องที่คนทุกเพศ ทุกวัย ให้ความสำคัญ เรียกได้ว่าความงามนั้นเป็นที่พึงปราถนาของทุกคน 
ศูนย์ทันตกรรม
บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร แก่บุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย 
สถาบันกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)
บริการรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ 
ศูนย์มะเร็ง (การรักษามะเร็ง)
เปิดบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาอย่างครบวงจร 
ศูนย์มะเร็ง (การรักษามะเร็ง)
โรงพยาบาลพญาไท 2 ปลูกถ่ายไขกระดูกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อหยุดการแพร่กระจายของมะเร็งสู่อวัยวะอื่น พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ศูนย์มะเร็งได้แล้ววันนี้
ศูนย์ทันตกรรม
บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร แก่บุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย 
สถาบันกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)
บริการรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
ป้องกันวินิจฉัยและรักษาโดยไม่ใช้การผ่าตัด ในกลุ่มโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพแบบชั่วคราวและถาวร  
ศูนย์หัวใจ
โรงพยาบาลพญาไท 2 ศูนย์หัวใจพญาไท ให้บริการตรวจหัวใจสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ด้วยเทคนิคใหม่และเครื่องมือแพทย์ทีทันสมัย ติดต่อเข้ารับการตรวจหัวใจได้แล้ววันนี้
ศูนย์ความงาม
ความสวยความงาม เป็นเรื่องที่คนทุกเพศ ทุกวัย ให้ความสำคัญ เรียกได้ว่าความงามนั้นเป็นที่พึงปราถนาของทุกคน 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ช่วยให้คุณมีบทบาทในการดูแล สุขภาพตนเองได้มากขึ้น ด้วยการบริการส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกรักษ์เต้านม
ร่วมรณรงค์สร้างความรู้ให้หญิงไทยทุกคนตรวจหาความผิด ปกติ ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง
ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
การรักษาระดับน้ำตาลในเลือด การค้นหา ป้องกัน และรักษาโรคแทรกซ้อนที่อาจพบร่วมด้วย