test1test1test1test1test1
โรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย รพ.พญาไท 3 ร่วมกับนิตยสารรักลูก จัดงาน EF @ Hospital 2016 โรงพยาบาลพญาไท 1 รับใบประกาศนีบัตรการต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA (HA Re-accreditation ครั้งที่ 1 )
31/03/2016 - 31/03/2016 26/03/2016 - 26/03/2016 09/03/2016 - 09/03/2016
 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดกิจกรรมดีๆที่มอบความรู้ให้กับหน่วยอาสาสมัครกู้ชีพ - ตำรวจ สน - ภาษีเจริญและบางเสาธงและประชาชนทั่วไป   รพ.พญาไท 3 ร่วมกับนิตยสาร รักลูก จัดกิจกรรม “รักลูก @Hospital2016 ” ในหัวข้อ "การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับ EF ในหัวข้อ ”Happy Hour with Breastfeeding น้ำนมแม่ กับ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด  
โรงพยาบาลพญาไท3 จัดคาราวาน มั่ง มี ศรี สุข สุขภาพดีต้อนรับเทศกาลตรุษจีน โรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ต้อนรับคณะดูงาน จากบริษัท สยามพารากอน โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้รับรางวัล The Best of Smile Partner Relations Award (รางวัลด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการดีเลิศ)
05/02/2016 - 05/02/2016 05/02/2016 - 05/02/2016 02/02/2016 - 02/02/2016