ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

คลินิกทางพันธุกรรม

สถาบันกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)

คลินิกโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ผ่าตัดลำไส้และอื่นๆ)

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (โรคตับ)

สถาบันกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)