ศูนย์ทางการแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

คลินิกอายุรกรรม (ไข้หวัดและโรคอื่นๆ)

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (โรคตับ)

สถาบันกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)