แบบประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม ( Oxford Knee Score )
 
1. ลักษณะอาการเจ็บปวดเข่าของท่าน

  ไม่มีอาการ
  อาการปวดลึกๆที่เข่าเล็กน้อย เฉพาะเวลาขยับตัวหรืออยู่ในบางท่าเท่านั้น
  หลังใช้งานนาน อาการปวดเข่ามากขึ้น พักแล้วดีขึ้น เป็นๆหายๆ
  อาการปวดเข่าเพิ่มมากขึ้น ปวดนานขึ้น
  อยู่เฉยๆก็ปวดมาก ขยับไม่ได้

2. ท่านมีปัญหาเรื่องเข่าในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง หรือไม่ เช่นการยืนอาบน้ำเป็นต้น

  ไม่มีปัญหา
  มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืดตึงขัดเล็กน้อย แต่น้อยมาก
  มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืดตึงเล็กน้อย บ่อยครั้ง
  เริ่มมีปัญหาทำด้วยความยากลำบาก
  ไม่สามารถทำได้

3. ท่านมีปัญหาเรื่องเข่า เมื่อก้าวขึ้นลงรถ หรือรถประจำทางหรือไม่

  ไม่มีอาการใดๆ
  มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืดตึงขัดเล็กน้อย แต่น้อยมาก
  มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืดก้าวขึ้นลงได้ช้ากว่าปกติ
  มีอาการปวดเข่ามาก/ข้อเข่าฝืด ก้าวขึ้นลงด้วยความยากลำบาก
  ไม่สามารถทำได้

4. ระยะเวลานานเท่าไรที่ท่านเดินได้มากที่สุดก่อนที่ท่านจะมีอาการปวดเข่า

  เดินได้เกิน 1 ชั่วโมง โดยไม่มีอาการอะไร
  เดินได้ 6 – 60 นาที เริ่มมีอาการปวด
  เดินได้เพียง 5 – 15 นาที เริ่มมีอาการปวด
  เดินได้แค่รอบบ้านเท่านั้น เริ่มมีอาการปวด
  ทำไม่ได้และเดินไม่ไหว

5. หลังทานอาหารเสร็จ ในขณะที่ลุกจากเก้าอี้นั่ง เข่าของท่านมีอาการอย่างไร

  ไม่มีอาการ
  มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืดเล็กน้อย
  มีอาการปวดเข่าข้อเข่าฝืดปานกลาง
  มีอาการปวดเข่ามาก/ข้อเข่าฝืด ลุกขึ้นยืนได้ด้วยความยากลำบาก
  ปวดมากไม่สามารถลุกขึ้นได้

6. ท่านต้องเดินโยกตัว( เดินกระโผลกกระเผลก )เพราะอาการที่เกิดจากเข่าของท่านหรือไม่

  ไม่เคย
  ในช่วง 2-3 ก้าวแรกที่ออกเดินเท่านั้น
  เป็นบางครั้ง
  เป็นส่วนใหญ่
  ตลอดเวลา

7. ท่านสามารถนั่งลงคุกเข่าและลุกขึ้นได้หรือไม่

  ลุกได้ง่าย
  ลุกได้ ลำบากเล็กน้อย
  ลุกได้แต่ยากขึ้น
  ลุกได้แต่ยากลำบากมาก
  ลุกไม่ไหว

8. ท่านมีปัญหาปวดเข่า ในขณะที่นอนกลางคืนหรือไม่

  ไม่เคย
  ใน 1 เดือนมี 1-2 ครั้ง
  บางคืน
  ส่วนมาก
  ทุกคืน

9. ในขณะที่คุณทำงาน/ทำงานบ้านท่านมีอาการปวดเข่าหรือไม่

  ไม่มี
  น้อยมาก
  บางครั้ง
  ส่วนมาก
  ตลอดเวลา

10. ท่านเคยมีความรู้สึกว่าเข่าของท่านทรุดลงทันทีหรือหมดแรงทันทีจนตัวทรุดลง

  ไม่เคย
  ในช่วงแรกที่ก้าวเดินเท่านั้น
  บางครั้ง
  ส่วนมาก
  ตลอดเวลา

11. ท่านสามารถไปซื้อของใช้ต่างๆได้ด้วยตัวท่านเอง

  ได้เป็นปกติ
  ไปได้ เริ่มมีอาการปวดเข่า/ตึงเข่าเล็กน้อย
  ไปได้ เริ่มมีอาการปวดเข่า /ตึงเข่ามากขึ้น
  พอไปได้ แต่ด้วยความยากลำบากมาก
  ไปไม่ไหว

12. ท่านสามารถเดินลงบันไดได้หรือไม่

  เดินลงได้ เป็นปกติ
  เดินลงได้ เริ่มมีอาการปวดเข่า/ตึงเข่าเล็กน้อย
  เดินลงได้ เริ่มมีอาการปวดเข่า/ตึงเข่ามากขึ้น
  เดินลงได้ด้วยความยากลำบากมาก
  เดินลงไม่ได้